viết 1 đoạn văn từ 4-6 câu nêu suy nghĩ của em về bổn phận và trách nghiệm của mình đối với dân tộc khi còn ngồi trên ghế nhà

viết 1 đoạn văn từ 4-6 câu nêu suy nghĩ của em về bổn phận và trách nghiệm của mình đối với dân tộc khi còn ngồi trên ghế nhà trường

2 bình luận về “viết 1 đoạn văn từ 4-6 câu nêu suy nghĩ của em về bổn phận và trách nghiệm của mình đối với dân tộc khi còn ngồi trên ghế nhà”

 1. BÀI LÀM
  Qua văn bản” chống nạn thất học” giúp em hiểu được nhiều thêm về bổn phận trách nghiệm với dân tộc.Bởi vì bổn phận trách nghiệm là nghĩa vụ mà chúng ta cần phải thực hiện.Nó có một vai trò rất quan trộng đối với mỗi người.Còn đối với học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường mỗi người chúng ta cần phải hiểu rõ bổn phận trách nghiệm của mình cụ thể như là:: cham chỉ học hành để rèn luyện tài; nghe lời cha mẹ và thầy cô,làm những công việc vừa sức;yêu thương và giúp đỡ người khác;tích cực tham gia các hoạt động xã hội,…Để có một tương lai đẹp thì chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nhé
           #lytrantran       
        #hoidap247         

  Trả lời
 2. Khi ngồi trên ghế nhà trường thì mỗi bạn học sinh chúng ta ai cx có bổn phận và trách nghiệm của mình.Chúng ta cần phải cố gắng để học tập thật giỏi để sau này có thể là người có ích cho đất nc.Đây là việc làm đáng tuyên truyền.Vì vậy nên mỗi bạn học sinh cần phái biết rõ bổn phận của mình là gì và làm tốt trách nghiệm của mình các bạn nhé

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới