viết 5-7 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật mối và kiến

viết 5-7 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật mối và kiến

2 bình luận về “viết 5-7 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật mối và kiến”

  1. Câu chuyện ngụ ngôn “mối và kiến” là đại diện cho một phần góc khuất của thời đại ngày nay. Xoay quanh khuôn khổ 2 nhân vật chính gồm Mối và Kiến, cũng như thể hiện được hai dạng người trong cuộc sống này nay. Mối chính là hiện thân của sự lười biếng, không muốn lao động mà chỉ muốn hưởng thành quả, không chịu tìm tòi, khám phá, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân và đặt nó lên hàng đầu. Còn kiến là đại diện cho dạng người chăm chỉ, tích cực hăng say trong lao động và cả cuộc sống, luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu và không ngừng cố gắng để bản thân được tốt lên. Gói gọn trong 2 nhân vật nhưng tác giả đã nói rõ và phê phán những người ích kỉ, lười biếng. Qua đó, mỗi chúng ta cần phải biết nỗ lực, tìm tòi để bản thân có thể trụ vững trong xã hội tư bản ngày nay.

    Trả lời
  2. ${\color{green}{\textit{Haizie}}}$
    ${\color{yelow}{\textit{#hoidap247}}}$
    Trong văn bản Mối và Kiến,nhân vật mối là một người lười nhác, chỉ biết hưởng thụ, phá hoại.Còn là một người coi thường sức lao động của mọi người.Và vì có lối sống như vậy nên mối đã tự hại mình mình.Con nhân vật kiến lại là một nhân vật đối lập hoàn toàn với Mối.Kiến là một con vật chăm chỉ, biết sống vì tập thể,vì mọi người xung quanh.Vì vậy,kiến cùng bầy đàn đã có một cuộc sống ấm no,hạnh phúc.Từ hai nhân vật Mối và Kiến,ta nên đoàn kết học tập,cần chăm chỉ,không nên lười nhác chỉ biết sống vì bản thân.

    Trả lời

Viết một bình luận