Viết bài thơ tự nghĩ, thể thơ bốn chữ và gieo vần !

Viết bài thơ tự nghĩ, thể thơ bốn chữ và gieo vần !

1 bình luận về “Viết bài thơ tự nghĩ, thể thơ bốn chữ và gieo vần !”

 1. Bạn tham khảo :
                                                                Trời Nắng
                                                            Hôm nay trời nắng
                                                            Đồng lúa chín vàng
                                                            Em ra đầu làng
                                                            Có hàng mây trắng 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới