Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử (ko chép mạng)

Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử (ko chép mạng)

1 bình luận về “Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử (ko chép mạng)”

 1. $#phamtrongdatt$
  Năm 1911, năm ấy Bác hồ  còn trẻ lắm mới gan 22 tuổi. Một hôm anh Ba – tên của Bác hồi ấy, cùng một người bạn đi dạo khắp thành phố Sài Gòn, rồi bỗng đột nhiên anh Ba hỏi người bạn cùng đi:
  Anh Lê, anh có yêu nước không ?
  Người bạn đột nhiên đáp:
  – Tất nhiên là có chứ!
  Anh Ba hỏi tiếp:
  Anh có thể giữ bí mật không?
  Người bạn đáp:
  – Có
  Anh Ba nói tiếp:
  – Tôi muốn đi ra nước ngoài, coi  nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, Tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng đi một mình, thật ra cũng có nhiều mạo hiểm, ví như đau ốm,bệnh tật … Anh muốn đi với tôi không ?
  Anh Lê đáp:
  Nhưng bạn ơi ! Chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi ?
  – Đây, tiền đây – anh Ba vừa nói vừa giơ hai bàn tay .

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới