viết bài văn ngắn nêu suy nghĩ của em về bài học rút ra từ câu chuyện ngụ ngôn đẽo cày giữa đường

viết bài văn ngắn nêu suy nghĩ của em về bài học rút ra từ câu chuyện ngụ ngôn đẽo cày giữa đường

1 bình luận về “viết bài văn ngắn nêu suy nghĩ của em về bài học rút ra từ câu chuyện ngụ ngôn đẽo cày giữa đường”

  1. Thành ngữ “Đẽo cày giữa đường” nhằm phê phán những người không có chính kiến, dễ bị tác động và thay đổi theo quan điểm của người khác. Không chỉ vậy, thành ngữ còn muốn khuyên con người ta cần phải biết phân tích và đánh giá một vấn đề, có chính kiến của bản thân. Không chỉ đúng đắn trong quá khứ, mà đến ngày nay thành ngữ này vẫn vẹn nguyên giá trị. Liên hệ với đối tượng học sinh, chúng ta cần có quan điểm riêng, tránh “gió chiều nào theo chiều ấy”. Mỗi người nếu không muốn “đẽo cày giữa đường”, cần phải nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức. Chỉ có như thế, ta mới có một nền tảng vững vàng cho những suy nghĩ, quyết định của mình, từ đó mà sẽ không lung lay trước vô vàn ý kiến của người khác. Như vậy, câu thành ngữ trên tuy ngắn gọn nhưng thật giàu ý nghĩa.

    Trả lời

Viết một bình luận