Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối) !!!Không chép mạng!!! chọn 1 trong 4 đề tài C

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối) !!!Không chép mạng!!!
chọn 1 trong 4 đề tài
Có thể bỏ qua một số môn, chỉ nên học những môn mình thích.
Vệ sinh trường học là trách nghiệm của những người lao công đã được nhà trường trả lương
tắt thiết bị điện trong giờ Trái đất chỉ là việc làm hình thức, không có tác dụng, vì chẳng tiết kiệm được bao nhiêu
Sách giáo khoa bố mẹ đã bỏ tiền mua, trở thành sở hữu của mình, nếu muốn mình có thể viết, vẽ vào đóViết một bình luận