Viết bài văn trình bày suy nghĩ là vt văn biểu cảm hay nghị luận v ạ ??

Viết bài văn trình bày suy nghĩ là vt văn biểu cảm hay nghị luận v ạ ??

1 bình luận về “Viết bài văn trình bày suy nghĩ là vt văn biểu cảm hay nghị luận v ạ ??”

 1. là văn nghị luận bạn nhé
  bởi vì 
  * Văn biểu cảm là một trong những cách sáng tạo của văn học. Văn dùng để bày tỏ tình cảm cảm,  cảm súc, nhìn nhận , đánh giá về tg xung quanh. Những tình cảm thể  hiện trong bài văn biểu cảm thường mang tính nhân văn,  như tình yêu đối với trái đất, thiên nhiên, con người.
  Nghị luận xã hội là bài văn trình bày suy nghĩ về xã hội, văn hóa,chính trị gồm những suy nghĩ tư tưởng, đạo lí,lối sống đẹp. Một  ý nghĩ tiêu cực haocj tích cực về cuộc sống hằng ngày,vấn đề thiên nhiên , môi trường
  @Bịp
  chúc b học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới