Viết đoạn văn (5-7 câu) nêu cảm xúc của em sau khi đọc đoạn thơ Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương

Viết đoạn văn (5-7 câu) nêu cảm xúc của em sau khi đọc đoạn thơ
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành ngườiViết một bình luận

Câu hỏi mới