Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc bài thơ Mưa của Nguyễn Diệu ( ko chép mạng nha mn )

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc bài thơ Mưa của Nguyễn Diệu ( ko chép mạng nha mn )
Mưa rơi tí tách
Hạt trước hạt sau
Không xô đẩy nhau
Xếp hàng lần lượt
Mưa vẽ trên sân
Mưa dàn trên lá
Mưa rơi trắng xóa
Bong bóng phập phồng
Mưa nâng cánh hoa
Mưa gọi chổi biếc
Mưa rửa sạch bụi
Như em lau nhà.
Mưa rơi, mưa rơi
Mưa là bạn tôi
Mưa là nốt nhạc
Tôi hát thành lờiViết một bình luận

Câu hỏi mới