Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật kiến trong đoạn trích sau Con mối trong nhà trông ra Thấy một đà

Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật kiến trong đoạn trích sau
Con mối trong nhà trông ra
Thấy một đàn kiến đang tha cái mồi
Mối gọi bảo: Kiến ở các chú
Tội tình gì lao khổ lắm thay!
Làm ăn tìm kiếm khắp ngày
Mà sao thân thể vẫn gầy thế kia
Chúng ta đây chẳng hề khó nhọc
Mà ồ ề béo trục béo tròn
Ở ăn ghế chéo bàn tròn
Nhà cao cửa rộng, tủ hòm thiếu đâu?
Kiến rằng: Trên địa cầu muôn loại
Hễ có làm thì mới có ăn
Sinh tồn là cuộc khó khăn
Vì đàn vì tổ nên thân gầy gò
Các anh chẳng vun thu xứ sở
Cứ đục vào chỗ ở mà xơi
Đục cho rỗng hết mọi nơi
Nhà kia đổ xuống đi đời các anh

2 bình luận về “Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật kiến trong đoạn trích sau Con mối trong nhà trông ra Thấy một đà”

  1. #tn
    * Cảm nhận về nhân vật kiến :
    → Trong đoạn trích trên, ta có thể thấy rằng nhân vật ” kiến ” trong đoạn trích là một nhân vật có tính chăm chỉ và cần cù.Loài vật này vốn là loài có tập tính suốt ngày suốt tháng đi kiếm ăn.Vậy dù có bị mối nhìn thấy và khuyên ngăn nhưng kiến vẫn hăng say lao động và kiếm ăn.Đối với kiến chỉ có làm mới có thứ bỏ vào dạ dày, dù thân xác có gầy gò hay trông ốm yếu những cũng là vì miếng ăn cho gia đình nên ta vẫn phải làm việc.Vậy nên, nhân vật kiến là một nhân vật có tâm gương sáng về đức tính chăm chỉ, cần cù cho ta học tập và noi theo.

    Trả lời
  2. Nhân vật kiến trong đoạn thơ là một nhân vật chăm chỉ, cần cù. Kiến vốn là loài có tập tính đi kiếm ăn suốt ngày tháng. Nên dù bị mối nhìn thấy và khuyên bảo nhưng kiến ta vẫn hăng say lao động. Đối với kiến, chỉ có làm mới có ăn, thân xác có gầy gò cũng là vì kiếm ăn cho gia đình. Chính vì vậy kiến là một nhân vật cần đáng học tập, noi theo.

    Trả lời

Viết một bình luận