viết đoạn văn ngắn khoảng 10 câu về chủ đề bảo vệ môi trường trong đoạn văn có sử dụng câu ghép và gạch chân dưới câu ghép đó

viết đoạn văn ngắn khoảng 10 câu về chủ đề bảo vệ môi trường trong đoạn văn có sử dụng câu ghép và gạch chân dưới câu ghép đó

2 bình luận về “viết đoạn văn ngắn khoảng 10 câu về chủ đề bảo vệ môi trường trong đoạn văn có sử dụng câu ghép và gạch chân dưới câu ghép đó”

 1. Bảo vệ môi trường là hành động tốt đẹp mà mỗi người đều cần phải chú ý thực hiện. Hiện nay, môi trường của chúng ta ô nhiễm. Không khí, đất, nước,…đều đang chịu nhiều tác động do hoạt động sử dụng, khai thác của con người mà bất chấp ảnh hưởng tới sự sống lâu bền. Do đó, hành động bảo vệ môi trường là cấp thiết. Nếu chúng ta có những việc làm bảo vệ môi trường sống quanh mình thì sự sống, sức khỏe sẽ được đảm bảo. Không chỉ vậy, muôn loài cũng sẽ được bảo vệ. Không còn cháy rừng, không còn thủy hải sản nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Chỉ có bảo vệ môi trường thì sức khỏe con người mới được đảm bảo. Thêm vào đó, chúng ta sẽ có thể duy trì cuộc sống tốt đẹp cho tương lai nhân loại. Đó không phải là trách nhiệm của một người mà là sự chung tay nỗ lực của tất cả chúng ta. 
  Câu ghép in đậm
  chúng ta// có những việc làm bảo vệ môi trường sống quanh mình
  sự sống, sức khỏe// sẽ được đảm bảo

  Trả lời
 2.   Môi trường có tầm quan trọng rất lớn đến loài người chúng ta cũng như các loài sinh vật đang sống trên Trái Đất. Hiện nay, môi trường đang là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta bởi ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Rác,bụi, khói,…tràn ngập trong môi trường sống. Dòng sông bị ô nhiễm nặng nề bởi các nhà máy thải nước trái phép không qua xử lí. Ô nhiễm môi trường ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người . Tình trạng bệnh tật, hiểm nghèo ngày càng nhiều hơn. Không chỉ ảnh hưởng đến con người mà ô nhiễm môi trường còn ảnh hưởng rất lớn đối với các sinh vật khác đang sống trên trái đất. Để cuộc sống con người đảm bảo,trái đất không bị diệt vong thì hãy chung tay bảo vệ môi trường.
  Câu ghép: môi trường đang là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta bởi ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới