Viết mở bài và kết bài của bài Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

Viết mở bài và kết bài của bài Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử, chỉ cần viết mở bài và kết bài liên qua đến Ngô quyền

1 bình luận về “Viết mở bài và kết bài của bài Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử”

  1. Mở bài :
         Để có được nền độc lập, tự chủ như ngày hôm nay, đã biết bao anh hùng thời tiền thế phải đánh đổi xương máu của mình. Không chỉ vậy, họ còn hiến kế đánh giặc, tài ba giúp nước. 1 trong số đó, em không thể không kể đến những chiến công của vị vua Ngô Quyền.
    Kết bài :
         Mặc dù ông đã yên nghỉ dưới suối vàng, nhưng vẫn là 1 tấm gương sáng để thế hệ trẻ – chúng em noi theo. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để đền ơn đáp nghĩa những anh hùng đã hy sinh vì dân tộc, vì nền tự chủ thật sự !

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới