Viết một bài văn ghi lại cảm xúc của em về bài thơ Hạt gạo làng ta Có công các bạn Sớm nào chống hạn Vu

Viết một bài văn ghi lại cảm xúc của em về bài thơ Hạt gạo làng ta
Có công các bạn
Sớm nào chống hạn
Vục mẻ miệng gàu
Trưa nào bắt sâu
Lúc cao rát mặt
Chiều nào gánh phân.
(Trần Đăng Khoa )
Mb :giới thiậu tác giả tắc phẩm nội sung và năm sinh tác già…..Viết một bình luận

Câu hỏi mới