Viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu nêu suy nghĩ của em về bài học rút ra từ văn bản con mối và con kiến

Viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu nêu suy nghĩ của em về bài học rút ra từ văn bản con mối và con kiến

2 bình luận về “Viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu nêu suy nghĩ của em về bài học rút ra từ văn bản con mối và con kiến”

  1.    Bài thơ ngụ ngôn mượn câu chuyện của mối và kiến để nói lên sự đối lập giữa lối sống của nhiều người trong xã hội. Con mối với lối sống chỉ muốn đục rỗng tủ hòm, ngồi yên một chỗ đại diện cho những người không muốn lap động, sợ vất vả, chỉ muốn hưởng thụ trước mắt. Những chú kiến sẵn sàng làm việc, dù vất vả nhưng luôn chủ động lo xa, vì đàn tổ đại diện cho những người không ngại vất vả, chăm chỉ lao động, biết lo xa, trách nhiệm với cộng đồng, sống vì mọi người. Câu chuyện thông qua cuộc hội thoại giữa hai con vật là kiến và mối để nói lên sự đối lập giữa lối sống của hai bộ phận con người trong xã hội hiện nay. Từ đó khẳng định rằng chỉ có chăm chỉ cần cù làm lụng cuộc sống mới có thể ấm êm, bền vững.

    Trả lời
  2. Câu chuyện “Con mối và con kiến” là cuộc hội thoại giữa hai con vật là kiến và mối. Qua đó, truyện nói lên sự đối lập giữa lối sống của hai bộ phận con người trong xã hội hiện nay. Trong khi mối lười lao động, chỉ biết tới hưởng thụ trước mắt, nghĩ đến bản thân, thì kiến lại không ngại vất vả, chăm chỉ lao động, biết lo xa, sống có trách nhiệm với mọi người. Từ đó, câu chuyện nhắn nhủ tới chúng ta bài học chỉ có chăm chỉ cần cù làm lụng thì cuộc sống mới có thể tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

    Trả lời

Viết một bình luận