viết một đoạn văn nghị luận (7-8 dòng) về một vấn đề trong đời sống (lòng yêu nước hoặc lối sống giản dị)

viết một đoạn văn nghị luận (7-8 dòng) về một vấn đề trong đời sống (lòng yêu nước hoặc lối sống giản dị)

1 bình luận về “viết một đoạn văn nghị luận (7-8 dòng) về một vấn đề trong đời sống (lòng yêu nước hoặc lối sống giản dị)”

  1. Lời giải và giải thích chi tiết:
       Văn bản “Đức tính giản dị” đã cho người đọc cảm nhận một cách chân thực nhất vẻ đẹp của đức tính giản dị trong phong cách của Bác. Phẩm chất cao quý ấy vẫn được giữ vẹn nguyên qua chặng đường 60 năm hoạt động, một sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch. Giản dị thể hiện trong lối sống qua bữa ăn, nơi ở, việc làm và giản dị trong quan hệ với mọi người. Bác quý trọng kết quả sản xuất của con người, quý trọng người phục vụ. Giản dị trong quan hệ với mọi người: việc gì tự làm được thì Bác không cần người giúp, người phục vụ rất ít. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn luôn dành thời gian quan tâm, thăm hỏi chiến sĩ, đồng bào. Trong lời nói, giản dị thể hiện ở sự ngắn gọn, dễ nhớ, có sức tập hợp và lôi cuốn mạnh mẽ. Đây thực sự là phẩm chất cao quý tuyệt đẹp của đời sống thật sự văn minh mà mọi người cần noi theo gương sáng của Bác.

    Trả lời

Viết một bình luận