-Viết một đoạn văn từ 7-10 dòng bêu cảm nhận của em về tinh thần chiến đấu dũng cảm của người dân Nam Bộ trong kháng chiến ch

-Viết một đoạn văn từ 7-10 dòng bêu cảm nhận của em về tinh thần chiến đấu dũng cảm của người dân Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ qua bài ca dao
-” Vòng cung đi dễ khó về , đạn chen đầu đạn , bom kề hố bom ”

1 bình luận về “-Viết một đoạn văn từ 7-10 dòng bêu cảm nhận của em về tinh thần chiến đấu dũng cảm của người dân Nam Bộ trong kháng chiến ch”

  1. Yêu biết mấy hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam thời kì chống Mĩ cứu nước: cần cù trong lao động, anh hùng trong chiến đấu. Văn thơ thời kỳ kháng chiến chống Mĩ đã dựng lại cả một thời kỳ máu lửa, đi sâu tìm tòi khám phá, ngợi ca vẻ đẹp của thế hệ thanh niên trong chiến đấu cũng như trong lao động. Tôi nhớ mãi mãi Thao, Nho, Phương Định trong “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê ; Anh thanh niên, cô kĩ sư trong “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long; và những người lính lái xe dũng cảm trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. Họ là hiện thân của vẻ đẹp con người Việt Nam, của sức sống dân tộc. Những con người yêu nước thiết tha, quên mình vì tổ quốc ấy lại rất đỗi giản dị, sáng trong. Một tập thể anh hùng giữa hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, trong đó mỗi một nhân vật đều có một vẻ đẹp riêng, một tâm hồn, một cái “tôi’ riêng hoà chung với cái “ta” rộng lớn.

    Trả lời

Viết một bình luận