VII/ Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: Lưng mẹ còng rồi Cau thì vẫn thẳng Cau-ngọn xanh rờn Mẹ-đầu bạc trắng Cau ngày càng

VII/ Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Lưng mẹ còng rồi
Cau thì vẫn thẳng
Cau-ngọn xanh rờn
Mẹ-đầu bạc trắng
Cau ngày càng cao
Mẹ ngày một thấp
Cau gần với giời
Mẹ thì gần đất!
Ngày con còn bé
Cau mẹ bổ tư(1)
Giờ cau bổ tám(2)
Mẹ còn ngại to!
Một miếng cau khô
Khô gầy như mẹ
Con nâng trên tay
Không cầm được lệ
Ngẩng hỏi giời vậy
-Sao mẹ ta già?
Không một lời đáp
Mây bay về xa
(Nguồn: Đỗ Trung Lai, Đêm sông Cầu, NXB Quân đội nhân dân, 2003)
Chú thích:
(1),(2) bổ tư, bổ tám: bổ quả cau làm bốn miếng, tám miếng.
Câu 1. Bài thơ được làm theo thể thơ gì?
Câu 2. Chỉ ra những đặc điểm vần nhịp của bài thơ.
Câu 3. Trong bài thơ, tác giả dùng hình ảnh gì để đối sánh với mẹ? Theo em, vì sao tác giả dùng hình ảnh đó?
Câu 4. Nêu tác dụng miêu tả, biểu cảm của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong khổ thơ dưới đây:
Một miếng cau khô
Khô gầy như mẹ
Con nâng trên tay
Không cầm được lệ
Câu 5. Xác định chủ đề và thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc
Câu 6. Viết đoạn văn ngắn ( 7 – 10 dòng) bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa của tình mẫu tử trong cuộc sống hôm nay?Viết một bình luận

Câu hỏi mới