ý nghĩa nhũn nhặn trong câu dưới đây Lá hoa có màu xanh sẫm trông thật nhũn nhặn

ý nghĩa nhũn nhặn trong câu dưới đây
Lá hoa có màu xanh sẫm trông thật nhũn nhặnViết một bình luận

Câu hỏi mới