1. Nêu ý nghĩa của nhan đề Đánh nhau với cối xay gió

1. Nêu ý nghĩa của nhan đề Đánh nhau với cối xay gió

2 bình luận về “1. Nêu ý nghĩa của nhan đề Đánh nhau với cối xay gió”

 1. Ý nghĩa của nhan đề đoạn trích “Đánh nhau với cối xay gió” là : 
  • Đề cao tấm lòng yêu tự do, công bằng, chính nghĩa và nhân đạo 
  • Ca ngợi tinh thần sẵn sàng chiến đáu hi sinh cho công bằng, lẽ phải

  Trả lời
 2. Ý nghĩa của nhan đề Đánh nhau với cối xay gió là:
  -Nêu cao tấm lòng yêu tự do, công bằng, chính nghĩa và nhân đạo.
  -Ca ngợi, đề cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hi sinh cho công bằng và lẽ phải.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới