a/ “Có những ước mơ nhỏ nhoi như của cô bé bán diêm trong truyện cổ An đéc xen: một mái nhà trong đêm đông giá buốt.” b/”

a/ “Có những ước mơ nhỏ nhoi như của cô bé bán diêm trong truyện cổ An đéc xen: một mái nhà trong đêm đông giá buốt.”
b/”Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo nhưng chúng ta chỉ mơ thôi thì chưa đủ.”
Câu hỏi: câu nào là câu ghép, tìm C-V của câu đóViết một bình luận

Câu hỏi mới