Xác định chủ đề và chỉ rõ biểu hiện tính thống nhất về chủ đề trong các văn bản: “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” “Sông n

Xác định chủ đề và chỉ rõ biểu hiện tính thống nhất về chủ đề trong các văn bản: “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” “Sông núi nước Nam”.

1 bình luận về “Xác định chủ đề và chỉ rõ biểu hiện tính thống nhất về chủ đề trong các văn bản: “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” “Sông n”

 1. * chủ đề sông núi nước nam:
  – khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc Việt Nam
  – thể hiện tinh thần tự lực tự tôn dân tộc mạnh mẽ
  * Tính thống nhất chủ đề
  – Nhan đề: Sông núi nước nam được đặt theo hướng nêu đề tài.
  –  Tất cả các chi tiết như đưa ra như khẳng định lãnh thổ của nước Nam ta là do vua ở, những tội ác của giặc, bày tỏ lòng căm hận sâu sắc tinh thần yêu nước của nhân dân ta 
  – Các từ ngữ, các câu tiêu biểu thể hiện chủ đề của văn bản: sông núi nước Nam, sách trời chia, chúng bay nhất định sẽ thua cuộc,…
  chúc bạn học tốt
  #linhlinh0104

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới