Xác định CN,VN -Cơn gió mùa hạ lướt qua vừng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thức

Xác định CN,VN
-Cơn gió mùa hạ lướt qua vừng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa
về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết
-Các bạn có ngửi thấy, khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu
thân lúa còn tươi,ngửi thấy cái mùi thơm ngát của bông lúa non ko?
-Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ.
-Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì cái chất quý
trong sạch của Trời.

2 bình luận về “Xác định CN,VN -Cơn gió mùa hạ lướt qua vừng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thức”

 1. 1.
  – CN: Cơn gió mùa hạ
  – VN: Lướt qua vừng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết
  2.
  – CN: Các bạn
  – VN: Có ngửi thấy, khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi, ngửi thấy cái mùi thơm ngát của bông lúa non không?
  3.
  – TN: Trong cái vỏ xanh kia
  – CN: Có một giọt sữa
  – VN: Trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ.
  4.
  – TN: Dưới ánh nắng
  – CN1: Giọt sữa
  – VN1: Dần dần đông lại
  – CN2: Bông lúa
  – VN2: Ngày càng cong xuống, nặng vì cái chất quý trong sạch của Trời.

  Trả lời
 2. * Cơn gió mùa hạ lướt qua vừng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết.
  – Chủ ngữ: Cơn gió mùa hạ
  – Vị ngữ: lướt qua vừng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết.
  * Các bạn có ngửi thấy, khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi, ngửi thấy cái mùi thơm ngát của bông lúa non ko?
  –  Chủ ngữ: Các bạn
  – Vị ngữ: có ngửi thấy, khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi, ngửi thấy cái mùi thơm ngát của bông lúa non không?
  * Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ.
  – Trạng ngữ: Trong cái vỏ xanh kia (Trạng ngữ chỉ nơi chốn)
  – CN: có một giọt sữa trắng thơm
  – VN: phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ.
  * Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì cái chất quý trong sạch của Trời.
  – Trạng ngữ: Dưới ánh nắng (Trạng ngữ chỉ nơi chốn)
  – CN 1: giọt sữa
  – Vị ngữ 1: dần dần đông lại
  – CN 2: bông lúa
  – Vị ngữ 2: ngày càng cong xuống, nặng vì cái chất quý trong sạch của Trời.
  $#friendly$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới