xác định kiểu câu và chức năng của các câu sau 1) Tôi thấy phòng này rất nhỏ, anh không nên hút thuốc ở đây. 2) Chị Cóc béo x

xác định kiểu câu và chức năng của các câu sau
1) Tôi thấy phòng này rất nhỏ, anh không nên hút thuốc ở đây.
2) Chị Cóc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả?
3) Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù phải tội.
4) Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông.
5) Các em phải gắng học để thấy mẹ được vui lòng để thầy dạy các em được sung sướng.
6) Chị Dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm.
7) Thôi, khoai chín rồi đây, để tôi đổ ra ông xơi, ông đừng làm tội u nữa .
help me

1 bình luận về “xác định kiểu câu và chức năng của các câu sau 1) Tôi thấy phòng này rất nhỏ, anh không nên hút thuốc ở đây. 2) Chị Cóc béo x”

 1. 1.
  -Kiểu câu : Trần thuật
  -Chức năng : Đề nghị
  2.
  -Kiểu câu : Nghi vấn
  -Chức năng : Hỏi
  3.
  -Kiểu câu : Trần thuật
  -Chức năng : Nhận định
  4.
  -Kiểu câu : Trần thuật
  -Chức năng : Giới thiệu
  5.
  -Kiểu câu : Cầu khiến
  -Chức năng : Khuyên bảo, yêu cầu
  6.
  -Kiểu câu : Trần thuật
  -Chức năng : Kể
  7.
  -Kiểu câu : Cầu khiến
  -Chức năng : Khuyên bảo

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới