Xác định một biện pháp tu từ trong câu văn và nêu tác dụng Nếu bạn nghĩ thật lâu và về điều mình muốn vẽ Nếu bạn dự tính được

Xác định một biện pháp tu từ trong câu văn và nêu tác dụng Nếu bạn nghĩ thật lâu và về điều mình muốn vẽ Nếu bạn dự tính được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử dụng Thì bức tranh trong thực tế càng giống với hình dung của bạn
Viết một bình luận