xác định ngôi kể trong truyện hai cây phong, tác dụng của việc sử dụng ngôi kể đó? (giúp em với ạ, chút nx em nộp bài rồi ạ)

xác định ngôi kể trong truyện hai cây phong, tác dụng của việc sử dụng ngôi kể đó?
(giúp em với ạ, chút nx em nộp bài rồi ạ)Viết một bình luận

Câu hỏi mới