Bài 1. Tìm các câu nghi vấn trong các câu dưới đây và cho biết chúng có những đặc điểm hình thức nào của câu nghi vấn 25. Thế

Bài 1. Tìm các câu nghi vấn trong các câu dưới đây và cho biết chúng có những đặc điểm hình thức nào của câu nghi vấn
25. Thế là tại làm sao? Tết ở Bắc Việt thực quả là kỳ lạ! [] Ờ nhỉ, sao cùng là thịt mỡ ngày Tết, mà thịt mỡ ở Bắc ăn mãi không thấy ngán, còn ở đây ăn hai miếng rồi, bắt ăn miếng thứ ba thì cổ đứ ra không nuốt được? Có lẽ tại cái mỡ ở Nam nó khác ở Bắc chăng? Hay tại trời ở Bắc rét, thân thể cần nhiều nhiên liệu để đốt, nên mỡ là một yếu tố cần thiết, vì thế ta ăn vào không thấy ngán?
26. Bảo nóng ư? Không. Bảo rét ư? Không. Thời tiết lúc đó kì lạ lắm: rét vẫn còn vương trên ngọn xoan đào, nhưng đất ở ngoài vườn khô ráo, sạch bong, mịn màng như thể đất rừng Đà Lạt sau một đêm sương và qua những kẽ lá chòm cây, có những bông hoa nắng rung rinh trong bể nước.
27. Thường tình, ai cũng ưa hiện tại bởi vì hiện tại chờ đợi những đổi thay, hứa hẹn những tương lai hứa hẹn, thế mà làm sao anh cứ băn khoăn mãi với quá khứ làm gì? Hay là tại sầu nhiều chăng? Giận nhiều chăng?

1 bình luận về “Bài 1. Tìm các câu nghi vấn trong các câu dưới đây và cho biết chúng có những đặc điểm hình thức nào của câu nghi vấn 25. Thế”

 1. 25.
  -Câu nghi vấn : Thế là tại làm sao ?
  -Đặc điểm hình thức : Có từ nghi vấn ( tại làm sao ) và kết thúc bằng dấu chấm hỏi
  **
  -Câu nghi vấn : Ờ nhỉ, sao cùng là thịt mỡ ngày Tết, mà thịt mỡ ở Bắc ăn mãi không ngán, còn ở đây ăn hai miếng rồi, bắt ăn miếng thứ ba thì cổ đứ ra không nuốt được ?
  -Đặc điểm hình thức : Có từ nghi vấn ( sao ) và kết thúc bằng dấu chấm hỏi
  **
  -Câu nghi vấn : Có lẽ tại cái mỡ ở Nam nó khác ở Bắc chăng ?
  -Đặc điểm hình thức : Có từ nghi vấn ( chăng ) và kết thúc bằng dấu chấm hỏi
  **
  -Câu nghi vấn : Hay tại trời ở Bắc rét, thân thể cần nhiều nguyên liệu để đốt, nên mỡ là một yếu tố cần thiết, vì thế ta ăn vào không thấy ngán ?
  -Đặc điểm hình thức : Có quan hệ lựa chọn ( hay ) và kết thúc bằng dấu chấm hỏi
  ——————————-
  26.
  -Câu nghi vấn : Bảo nóng ư ?
  -Đặc điểm hình thức : Có từ nghi vấn ( ư ) và kết thúc bằng dấu chấm hỏi
  **
  -Câu nghi vấn : Bảo rét ư?
  -Đặc điểm hình thức : Có từ nghi vấn ( ư ) và kết thúc bằng dấu chấm hỏi
  ——————————
  27.
  -Câu nghi vấn : Thường tình ai cũng ưa hiện tại bởi vì hiện tại chờ đựng những đổi thay, hứa hẹn những tương lai hứa hẹn, thế mà làm sao anh cứ băn khoăn mãi với quá khứ làm gì ?
  -Đặc điểm hình thức : Có từ nghi vấn ( làm sao, làm gì ) và kết thúc bằng dấu chấm hỏi
  **
  -Câu nghi vấn : Hay là tại sầu nhiều chăng ?
  -Đặc điểm hình thức : Có quan hệ lựa chọn ( hay ), từ nghi vấn ( chăng ) và kết thúc bằng dấu chấm hỏi
  **
  -Câu nghi vấn : Giận nhiều chăng
  -Đặc điểm hình thức : Có từ nghi vấn ( chăng ) và kết thúc bằng dấu chấm hỏi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới