Bài 3. . Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: Tấm gương là người bạn chân thành suốt đời mình, không bao giờ xu nịnh a

Bài 3. . Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Tấm gương là người bạn chân thành suốt đời mình, không bao giờ xu nịnh ai, dù đó là kẻ uy quyền hay giàu sang hãnh tiến. Dù gương có tan xương nát thịt thì vẫn cứ nguyên một tấm lòng ngay thẳng trong sạch như từ lúc mẹ cha sinh ra nó. có một gương mặt đẹp soi vào gương quả là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc càng trọn vẹn hơn nếu có một tâm hồn đẹp để mỗi khi soi vào tấm gương lương tâm sâu thẳm mà lòng không hổ thẹn.
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn bản?
Câu 2. Theo tác giả , con người ta cảm thấy hạnh phúc khi nào?
Câu 3. Cụm từ tấm gương lương tâm tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào?vì sao?
Câu 4. Từ nội dung đoạn trích trình bày uy nghĩ về ý kiến: Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, trung thực vẫn là phẩm chất cần có của mỗi người.Viết một bình luận

Câu hỏi mới