Bàn tay khô, cứng, sỏi, sành Ôm con mưa, nắng, dỗ dành, chở che 1 em hiểu thế nào về ý ngĩa hai dòng thơ

Bàn tay khô, cứng, sỏi, sành
Ôm con mưa, nắng, dỗ dành, chở che
1 em hiểu thế nào về ý ngĩa hai dòng thơViết một bình luận

Câu hỏi mới