Bằng hiểu biết của em về những thông tin đại dịch Covid-19 em hãy viết 1 đoạn văn trình bày về tinh thần tương thân tương ái?

Bằng hiểu biết của em về những thông tin đại dịch Covid-19 em hãy viết 1 đoạn văn trình bày về tinh thần tương thân tương ái?

1 bình luận về “Bằng hiểu biết của em về những thông tin đại dịch Covid-19 em hãy viết 1 đoạn văn trình bày về tinh thần tương thân tương ái?”

  1. Đại dịch Covid-19 vừa qua lan rộng khắp địa cầu đã khiến lượng lớn đông đảo người chết, mọi việc đều như ngừng lại, người người nhà nhà không ra đường, cách li theo chỉ thị. Trong thời gian loạn lạc dường như con người bị bức đến đường cùng của diệt vong vẫn có thể thấy sự ấm áp mang hơi người từ các chiến sĩ ngành y tế. Rất nhiều sinh viên học y ở Đại Học tại Hà Nội đi giúp đỡ những người mắc bệnh, chăm sóc không quản ngày đêm, cố gắng đưa mức thiệt hại thương vong giảm xuống thấp nhất. Rất nhiều câu chuyện tình người trong khoảng thời gian đó khiến người đọc xót xa, cảm động về tinh thần tương thân tương ái, ví như những bà cụ già từ quê quyên góp đồ ăn thực phẩm, người anh người em xa nhau nơi cách li đến mấy vẫn muốn gặp mặt không quản đường xa, v.v… Tình cảm cao đẹp đó giữa chốn dịch bệnh nguy hiểm này lại thật đẹp đẽ khó tả.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới