Biển luôn thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh, như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây

Biển luôn thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh, như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu, giận dữ.Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt,lạnh lùng, lúc sôi nổi,hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn?
Câu 2: Nêu nội dung của đoạn trích
Câu 3: Xác định và nêu tác dụng của từ tượng hình có trong đoạn văn?
Câu 4: Tìm ít nhất một câu ghép có trong đoạn và chỉ ra cách nối các vế câu của câu ghép đóViết một bình luận

Câu hỏi mới