các tác phẩm của nhà thơ HCM chủ yếu viết về …….

các tác phẩm của nhà thơ HCM chủ yếu viết về …….

2 bình luận về “các tác phẩm của nhà thơ HCM chủ yếu viết về …….”

  1. $\textit{* Lời giải và giải thích chi tiết + Trả lời :}$ 
    Các tác phẩm của nhà thơ Hồ Chí Minh chủ yếu viết về : lòng yêu nước , trữ tình ngoại cảnh và ánh trăng. 
    $#thomnguyen4116$

    Trả lời

Viết một bình luận