các từ yêu thương , nhân hậu , lòng tự trọng có phải trường từ vựng k và thuộc trg từ vựng nào?

các từ yêu thương , nhân hậu , lòng tự trọng có phải trường từ vựng k và thuộc trg từ vựng nào?Viết một bình luận

Câu hỏi mới