Câu 2 : Xác định kiểu câu được sử dụng ở câu văn sau : “chính vì vậy , nếu chúng ta sử dụng túi nilon để đựng đồ ăn nóng thì

Câu 2 : Xác định kiểu câu được sử dụng ở câu văn sau : “chính vì vậy , nếu chúng ta sử dụng túi nilon để đựng đồ ăn nóng thì nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe”
Giup MikViết một bình luận

Câu hỏi mới