Câu 3: (Trang 100 – SGK Ngữ văn 8 tập 1) Trong mạch kể của người kể chuyện xưng tôi, nguyên nhân nào khiến hai cây phong chiế

Câu 3: (Trang 100 – SGK Ngữ văn 8 tập 1) Trong mạch kể của người kể chuyện xưng tôi, nguyên nhân nào khiến hai cây phong chiếm vị trí trung tâm và gây xúc động sâu sắc cho người kể chuyện? Tại sao có thể nói trong mạch kể xen lẫn tả này, hai cây phong được miêu tả hết sức sống động, như hai con người và không chỉ thông qua sự quan sát của người nghệ sĩ?
Trả lời ngắn gọn hộ mik với nha !! (ko copy internet)Viết một bình luận

Câu hỏi mới