câu “Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.” thuộc kiểu câu gì? thực hiệ

câu “Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.” thuộc kiểu câu gì? thực hiện hành động nói gì?

2 bình luận về “câu “Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.” thuộc kiểu câu gì? thực hiệ”

  1. *** Thuộc kiểu câu: Trần thuật.
    *** Thực hiện hành động nói: Bộc lộ cảm xúc căm giận, phẫn uất quân giặc đến quên ăn, mất ngủ của Trần Quốc Tuấn.
    $#Sano$ 

    Trả lời

Viết một bình luận