Câu hỏi có câu trả lời thì gọi là câu nghi vấn Còn câu hỏi mà ko có câu trả lời thì gọi là câu gì?

Câu hỏi có câu trả lời thì gọi là câu nghi vấn Còn câu hỏi mà ko có câu trả lời thì gọi là câu gì?Viết một bình luận