Chắc có người nghĩ : Cụ Hồ đưa nghệ thuật vào chính trị … , văn hóa NT cũng như mọi hdong khác ko thể đứng ngoài, mà ở tron

Chắc có người nghĩ : Cụ Hồ đưa nghệ thuật vào chính trị … , văn hóa NT cũng như mọi hdong khác ko thể đứng ngoài, mà ở trong kinh tế và chính trị
điền từ ngữ hoặc câu văn thick hợp vào …

2 bình luận về “Chắc có người nghĩ : Cụ Hồ đưa nghệ thuật vào chính trị … , văn hóa NT cũng như mọi hdong khác ko thể đứng ngoài, mà ở tron”

  1. Cụ Hồ đưa nghệ thuật vào chính trị một cách tinh tế, nó đống vai trò trung tâm và kết hợp với các  mảng khác, văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác kkhông thể đứng ngoài, mà ở trong kinh tế và chính trị

    Trả lời
  2. Từ Ngữ ” Đúng lắm “
    => Cụ Hồ đưa nghệ thuật vào chính trị. Đúng lắm, văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài, mà ở trong kinh tế và chính trị

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới