Chẳng những được mùa cá mà dân trong làng còn hạnh phúc trong niềm vui, ấm no bà con làng chài khẽ thốt lên lời cảm tạ. câu t

Chẳng những được mùa cá mà dân trong làng còn hạnh phúc trong niềm vui, ấm no bà con làng chài khẽ thốt lên lời cảm tạ. câu trên có phải câu phủ định không?

2 bình luận về “Chẳng những được mùa cá mà dân trong làng còn hạnh phúc trong niềm vui, ấm no bà con làng chài khẽ thốt lên lời cảm tạ. câu t”

 1. *** Câu : “Chẳng những được mùa cá dân trong làng còn hạnh phúc trong niềm vui, ấm no bà con làng chài khẽ thốt lên lời cảm tạ ” 
  -> Không phải câu phủ định : 
  => Vì : 
  + Trong câu không có các từ ngữ phủ định 
  + Không mang ý kiến phủ định hay phản bác ý kiến
  + Chẳng những là quan hệ từ (tăng tiến) không phải từ ngữ phủ định

  Trả lời
 2. [Câu trả lời]
  – ” Chẳng những được mùa cá mà dân trong làng còn hạnh phúc trong niềm vui, ấm no bà con làng chài khẽ thốt lên lời cảm tạ.”
  -> Không chứa có các từ ngữ mang ý nghĩa phủ đỉnh. “Chẳng” ở đây là quan hệ từ.
  => Không phải câu phủ định
  text{#Silic}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới