Chế Lan viên từng viết: Nhà thơ như một con ong biến trăm hoa thành một họ mật. Một giọt mật thành, đòi vạn chiến ong bay Nay

Chế Lan viên từng viết:
Nhà thơ như một con ong biến trăm hoa thành một họ mật.
Một giọt mật thành, đòi vạn chiến ong bay
Nay rừng nhãn non đoài ,Mai vườn cam xứ Bắc.
Ngọt mực ở đồng bằng mà hút nhị tận miền Tây.
Câu1:Cho câu thơ : nhà thơ như con ong biến trăm hoa thành một mật
a. Chỉ ra kiểu câu và mục đích hành động của câu thơ trên
b. nêu hiệu quả và biện pháp tu từ so sánh sử dụng trong câu thơ trên .
Câu 2 :Em hiểu như thế nào về nội dung của hai dòng thơ: nhà thơ như con ong biếng chăm hoa thành một mật /một giọt mật thành đòi vạn chuyến ong bay
Câu3: Theo em quan niệm của chế Lan viên muốn gửi gắm điều gì?

1 bình luận về “Chế Lan viên từng viết: Nhà thơ như một con ong biến trăm hoa thành một họ mật. Một giọt mật thành, đòi vạn chiến ong bay Nay”

  1. Câu 1: a. Câu thơ trên là câu so sánh bằng, mục đích của nó là mô tả tài năng của nhà thơ trong việc lựa chọn và biến tấu các ý tưởng và hình ảnh thành các tác phẩm nghệ thuật. b. Hiệu quả của so sánh trong câu thơ trên là làm cho người đọc có thể hình dung được khả năng biến hóa của nhà thơ trong việc sáng tác và tạo nên một hình ảnh sáng tạo độc đáo. Biện pháp tu từ so sánh được sử dụng bằng cách so sánh nhà thơ với một con ong, hoa là các ý tưởng và hình ảnh trong thơ là các loại mật, giúp cho người đọc dễ hiểu và tạo nên sự thú vị cho câu thơ.
    ~~~~~~~
    No copy
    Xin hay nhất

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới