Chỉ ra điểm mới mẻ trong tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi

Chỉ ra điểm mới mẻ trong tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi

1 bình luận về “Chỉ ra điểm mới mẻ trong tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi”

  1. -Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là một triết lý sâu sắc, cốt lõi, bao trùm toàn bộ cuộc đời ông. Bài viết đã phân tích tư tưởng nhân nghĩa trên nhiều khía cạnh: nhân nghĩa là thương dân, vì dân, an dân; nhân nghĩa là sự khoan dung, độ lượng; nhân nghĩa là lý tưởng xây dựng đất nước thái bình… Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi kế thừa quan điểm nhân nghĩa Nho giáo, nhưng đã được mở rộng, phát triển hơn, tạo nên dấu ấn đặc sắc trong lịch sử tư tưởng Việt Nam.

    Trả lời

Viết một bình luận