Chỉ ra mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu sau: Tuy bao bì nilong có vẻ rất tiện lợi cho việc gói đựng hàng hóa thực phẩm,nh

Chỉ ra mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu sau:
Tuy bao bì nilong có vẻ rất tiện lợi cho việc gói đựng hàng hóa thực phẩm,nhưng tác hại của nó đối với môi trường không phải là nhỏ (1). Hàng ngày,người ta đựng thức ăn bằng túi nilong mà không hề biết rằng mình đang bị nhiễm độc từ từ (2). Nếu không có biện pháp ngăn chặn thì hậu quả thật khó lường (3). Những bãi rác,sông hồ góc ruộng ven làng…ngập mụa túi nolong và không có cách nào dọn sạch được(4) .Nếu đốt thì còn nguy hiểm nhiều hơn (5). Cả một vùng dân cư sẽ hít phải thứ khí độc thải ra từ những đám khói đen kít rồi từ đó sinh ra bao nhiêu thứ bệnh tật khó chữa (6).Viết một bình luận

Câu hỏi mới