chỉ ra những hình ảnh miêu tả cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá trong đoạn 2 bài thơ quê hương. (gợi ý : thời gian , không gia

chỉ ra những hình ảnh miêu tả cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá trong đoạn 2 bài thơ quê hương.
(gợi ý : thời gian , không gian , chiếc thuyền)
Viết một bình luận