Chỉ ra phép tu từ ẩn dụ trong các câu sau: a. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây b. Uống nước nhớ nguồn c. Gần mực thì đen gần đèn thì s

Chỉ ra phép tu từ ẩn dụ trong các câu sau:
a. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
b. Uống nước nhớ nguồn
c. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

2 bình luận về “Chỉ ra phép tu từ ẩn dụ trong các câu sau: a. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây b. Uống nước nhớ nguồn c. Gần mực thì đen gần đèn thì s”

 1. a. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
  =>Phép tu từ ẩn dụ:  quả, kẻ trồng cây
  + Ăn quả: chỉ sự thừa hưởng, sử dụng thành quả của người khác.
  + Kẻ trồng cây: chỉ người làm ra thành quả
  b. Uống nước nhớ nguồn
  =>Phép tu từ ẩn dụ:  nước, nguồn
  ( Tương tự  quả -> nước, kẻ trồng cây->  nguồn)
  c. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
  =>Phép tu từ ẩn dụ: mực, đèn
  + mực: chỉ cái xấu
  + đèn: chỉ cái tốt

  Trả lời
 2. a,Ăn quả nhớ kẻ trồng cây =>$\text{Ẩn dụ phẩm chất}$ về tôn trọng biết ơn những người đi trước 
  -Ăn quả ở đây là chỉ chúng ta (được hưởng những điều sung sướng)
  -Kẻ trồng cây là chỉ những người đi trước ( vất vả tạo ra cho thế hệ chúng ta tốt hơn)
                                           
  b, Uống nước nhớ nguồn =>$\text{Ẩn dụ cách thức}$ lời khuyên nhủ phải biết lòng hiếu thảo , biết ơn về tổ tiên
  -Uống là chỉ chúng ta , nước là chỉ sự lớn lên , sự sống
  -Nguồn là chỉ những người đã cho ta được trở nên tốt hơn , lớn lên trong hạnh phúc
                                                            
  c,Gần mực thì đen gần đèn thì sáng $\text{Ẩn dụ cách thức}$ lời khuyên nhủ nên ở cạnh những người tốt , không nên chơi với những người có thói quen xấu . 
  -Mực là chỉ những con người xấu tính , làm những hành động không tốt
  -Đèn là chỉ những người tốt bụng và nhân hậu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới