Cho biết ” Nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn, làm tướng triều đình phải chiều quân giặc mà kh

Cho biết ” Nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn, làm tướng triều đình phải chiều quân giặc mà không biết tức ” , tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì khi làm đoạn văn?

2 bình luận về “Cho biết ” Nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn, làm tướng triều đình phải chiều quân giặc mà kh”

 1. ” Nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn, làm tướng triều đình phải chiều quân giặc mà không biết tức “
  – Đoạn văn trên, tác giả đã sử dụng nghệ thuật liệt kê : “chủ nhục” – “không biết lo” , “nước nhục” – “không biết thẹn” , “tướng triều đình” – “chiều quân giặc” ; kết hợp nghe thuật điệp ngữ “mà không”
  -> Tác dụng : 
  + Liệt kê các dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề được nêu
  + Trong tình cảnh bi cảnh bi thảm của đất nước thì vẫn còn những tướng triều đình khoan thai, ung dung hưởng lạc, không ko việc nước việc triều đình. Hành động đó đáng lên án và tố cáo

  Trả lời
 2. $\textit{* Lời giải và giải thích chi tiết + Trả lời :}$ 
  Tác giả sử dụng nghệ thuật điệp ngữ khi làm đoạn văn . Cụ thể ở đây là điệp cụm từ ” mà không ” . Qua đó , tác giả muốn phê phán những quan thần trong triều đình có thời đại trước . Những người dơ bẩn sống trong ô nhục . Lấy đó làm nền móng cho thời đại ngày nay . Để rồi tác giả muốn răn đe con cháu sau này .  
   

  Trả lời

Viết một bình luận