cho câu chủ đề “thuốc lá gây ra những tác hại rất lớn đối với đời sống con người” viết đoạn văn diễn dịch khoảng 8-10 câu tri

cho câu chủ đề “thuốc lá gây ra những tác hại rất lớn đối với đời sống con người” viết đoạn văn diễn dịch khoảng 8-10 câu triển khai câu chủ đề.Trong đoạn văn có sử dụng thán từ,một câu ghépViết một bình luận

Câu hỏi mới