Cho đoạn trích: Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn: Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh đư

Cho đoạn trích:
Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn:
Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho!
-Tha này! Tha này!
Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh Dậu.
Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại:
Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!
Cai lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu.
Chị Dậu nghiến hai hàm răng:
Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!
Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét đòi trói vợ chồng kẻ thiếu sưu.
Câu 1:Câu cuối cùng của đoạn trích thuộc kiểu câu nào,nêu quan hệ ý nghĩa giữa các câu?
câu 2:Dấu hai chấm trong đoạn trích dùng để làm gì?

2 bình luận về “Cho đoạn trích: Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn: Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh đư”

 1. 1.
  – Câu cuối thuộc kiểu câu ghép
  – Quan hệ: nguyên nhân – kết quả
  2. 
  – Tác dụng: Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật chị Dậu
  color[pink][#ANGELRED]

  Trả lời
 2. $\text{#A}$
  Câu 1 : 
  $-$ Kiểu câu : Câu ghép
  $-$ Quan hệ – ý nghĩa : Nguyên nhân – kết quả
  Câu 2 : 
  $-$ Dùng để : Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới