cho đoạn trích sau: “Cô tôi chưa dứt cầu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đẩy đọa mẹ tôi là m

cho đoạn trích sau: “Cô tôi chưa dứt cầu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đẩy đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết về lấy ngay mà cắn mà nhai, mà ngẫu nghiên cho nát vụn mới thôi” nhân vật tôi đang ở trong hoàn cảnh nàoViết một bình luận

Câu hỏi mới