Cho luận điểm sau:”Hoàn cảnh ngắm trăng của Bác vô cùng đặc biệt”.Dựa vào bài thơ “Ngắm Trăng của Hồ Chí Min

Cho luận điểm sau:”Hoàn cảnh ngắm trăng của Bác vô cùng đặc biệt”.Dựa vào bài thơ “Ngắm Trăng của Hồ Chí Minh hãy xây dựng luận cứ và viết thành đoạn văn tổng phân hợp.
Giúp mình với ạ mình đang cần gấp lắm ạ

1 bình luận về “Cho luận điểm sau:”Hoàn cảnh ngắm trăng của Bác vô cùng đặc biệt”.Dựa vào bài thơ “Ngắm Trăng của Hồ Chí Min”

  1. Cho luận điểm sau:”Hoàn cảnh ngắm trăng của Bác vô cùng đặc biệt”.Dựa vào bài thơ “Ngắm Trăng của Hồ Chí Minh hãy xây dựng luận cứ và viết thành đoạn văn tổng phân hợp.

    Trả lời

Viết một bình luận