Chuyện xảy ra tại một trường trung học. Thầy giáo giơ cao một tờ giấy , trên đó có một vệt đen dài và đặt câu hỏi vs học sinh

Chuyện xảy ra tại một trường trung học. Thầy giáo giơ cao một tờ giấy , trên đó có một vệt đen dài và đặt câu hỏi vs học sinh:
-Các em có thấy gì không?
Cả phòng học vang lên câu trả lời:
-Đó là một vệt đen.
Thầy giáo nhận xét:
-Các em trả lời ko sai.Nhưng không ai nhận ra đây là một tờ giấy trắng và thầy kết luận:
Có người thường chú tâm đến những nỗi lầm nhỏ nhất của người khác mà quên đi những phẩm chất tốt đẹp của họ.Khi phải đánh giá một sự việc hay một con người,thày mong các em đừng quá chú trọng vào vết đen mà hãy nhìn ra tờ giấy trắng với nhiều mảng sạch mà ta có thể viết lên đó những điều có ích cho đời.
Câu hỏi: Chỉ ra tình thái từ trong văn bản trên ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới