Có những loài hoa hương quê hương Hương ngâu thơm ngát toả xanh vườn Hương sen thơm đượm vàng tươi nhị Thơm lá, tròn thơm

Có những loài hoa hương quê hương
Hương ngâu thơm ngát toả xanh vườn
Hương sen thơm đượm vàng tươi nhị
Thơm lá, tròn thơm cả hạt sương

Hoa bưởi hương khuya tắm ánh trăng
Thơm hăng hoa cải rực chiều vàng
Ngọt mùi hương sấu trưa ve hát
Mùi lúa mùi rơm quyện xóm làng

Chân ta dính đất bước theo mùa
Hồn trải theo hương lộng gió khua
Hương của quê hương là máu thịt
Rất xưa, rất mới, lạ lùng chưa!
(Huy Cận, trích Hoa quê hương, tập thơ Lửa thiêng 1940)
Câu 1. Xác định thể thơ của văn bản.
Câu 2. Xác định kiểu câu của câu Mùi lúa mùi rơm quyện xóm làng.
Viết một bình luận